Home » EnoTavola » Pizzerie Colli Euganei » Pizzeria Bar Lanterna

Pizzeria Bar Lanterna

PIZZERIA BAR
LANTERNA

Viale Colli Euganei, 12
35041 Battaglia Terme (Padova)
Tel. 049 – 525721