Home » EnoTavola » Pizzerie Colli Euganei » Pizzeria Abano Terme » Pizzeria Spaccanapoli

Pizzeria Spaccanapoli

PIZZERIA SPACCANAPOLI

Via Santuario, 21
35031 ABANO TERME, (Padova)
Tel. 049 – 8630149